Chemické názvosloví


Chemické rovnice Chemické výpočty

Základy chemického názvosloví

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví organických sloučenin

  • Názvosloví alkanů
  • Názvosloví alkenů
  • Názvosloví alkinů
  • Názvosloví arenů
  • Názvosloví aldehydů a ketonů
  • Názvosloví alkoholů
  • Názvosloví halogenderivátů
  • Názvosloví organických kyselin

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie