Hydrogensolí

Hydrogensoli jsou odvozeny od vícesytných kyselin například:

 • H2S .......kyselina sirovodíková
 • H2SO4...kyselina sírová
 • H2CO3...kyselina uhličitá
 • H3PO4...kyselina fosforečná

Odštěpením (disociací) vodíkového kationtu H+ z nich dostaneme hydrogenanionty:

 • HS- ........ hydrogensulfid
 • HSO4- ... hydrogensíran
 • HCO3- ... hydrogenuhličitan
 • H2PO4- .. dihydrogenfosforečnan (resp. HPO42- hydrogenfosforečnan)

Hydrogenaniont v kombinaci s kationtem (například K+) vytváří příslušnou hydrogensůl (bezkyslíkatou i kyslíkatou):

 • KHS ........ hydrogensulfid draselný
 • KHSO4 ... hydrogensíran draselný
 • KHCO3 ... hydrogenuhličitan draselný
 • KH2PO4 .. dihydrogenfosforečnan draselný (resp. K2HPO4 hydrogenfosforečnan draselný)

 

 

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie