Oxidační stavy a jejich koncovky


Oxidy Hydroxidy

Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek

Oxidační číslo Koncovka Příklad
I -ný kyselina chlorná
II -natý oxid uhelnatý
III -itý hydroxid železitý
IV -ičitý oxid uhličitý
V -ečný, -ičný kyselina chlorečná
VI -ový kyselina sírová
VII -istý kyselina chloristá
VIII -ičelý oxid osmičelý

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie