Peroxidy MmO-I2n

Peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku většinou z I. A skupiny. Kyslík má v peroxidech vždy oxidační číslo -I. Peroxidická skupina (O-I)22-obsahuje dva kyslíky, proto je její náboj 2-. Řešíme zde v podstatě dva problémy:

 

Pojmenování peroxidu na základě znalosti jeho vzorce

V tomto případě musíme nejprve vypočítat oxidační číslo druhého prvku a pak teprve celou sloučeninu pojmenovat.

Příklad 1: Máme za úkol pojmenovat Na2O2.

Na2O-I2....nejprve si napíšeme oxidační číslo ke kyslíku.

NaI2O-I2....protože sloučenina je navenek elektroneutrální, měl by součet součinů oxidačních čísel a počtu atomů být roven nule, proto připíšeme k sodíku oxidační číslo I.

Z oxidačního čísla I (koncovka -ný) u sodíku už můžeme odvodit název celé sloučeniny: peroxid sodný.

Vytvoření vzorce z názvu sloučeniny

Příklad 2: Máme za úkol napsat vzorec pro peroxid litný.

Nejprve si napíšeme základní poznatek, že jde o sloučeninu složenou z lithia a peroxidické skupiny LiO22-.

Dále přidáme oxidační číslo lithia. Oxidační číslo kyslíku už nemusíme uvádět, protože ve vzorci už máme náboj celé peroxidické skupiny. Z názvu plyne, že lithium má I (koncovka -ný): LiIO22-.

Aby byl součet nábojů roven nule, musíme připsat k lithiu 2: LiI2O22-.

Peroxid litný má tedy vzorec Li2O2.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie