Bezkyslíkaté soli

MIaX-Ib/MaX-IIb

Poznámka: Písmenem M - je obecně označován kovový kationt. Koeficienty a, b udávají počet atomů v molekule.
Bezkyslíkaté soli jsou odvozeny od bezkyslíkatých kyselin jsou tvořeny dvěmi významnými podskupinami:

Halogenidy MaX-Ib (příklad: NaCl - chlorid sodný)

  • MaF-Ib - fluoridy
  • MaCl-Ib - chloridy
  • MaBr-Ib - bromidy
  • MaI-Ib - jodidy

Soli VI. A skupiny H2X-II (příklad: Na2S - sulfid sodný)

  • MaS-IIb - sulfidy
  • MaSe-IIb - selenidy
  • MaTe-IIb - teluridy

Příklady názvosloví bezkyslíkatých solí najdete zde.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie