Hydroxidy

Ma(OH)-b

Poznámka: Písmenem M - je obecně označován kovový kationt. Stechiometrické koeficienty  a, b udávají počet atomů v molekule. Náboj hydroxidové skupiny je vždy 1-. Je to proto, že kyslík má vždy oxidační číslo -II a vodík I: (O-IIHI)- Opět zde řešíme dva základní problémy a to:

Známe vzorec hydroxidu, chceme název

Úkol 1: Pojmenujte vzorec NaOH. Skupina OH- má náboj 1-. Proto musí mít Na náboj 1+, potažmo oxidační číslo Na musí být I. Z oxidačního čísla sodíku už můžeme usuzovat na název kationtu - sod.

NaIOH- ...hydroxid sodný

Známe název, chceme vzorec

Úkol 2: Napište vzorcem hydroxid železitý.

Nejprve si napíšeme z jakých atomů se sloučenina bude skládat: FeOH

Potom doplníme náboj a oxidační číslo, které plyne z koncovky kationtu v názvu (-itý - III): FeIIIOH-

Nyní už jen dorovnáme počet OH- tak, aby byl výsledný náboj molekuly neutrální.

Tedy: hydroxid železitý ... FeIII(OH)-3

Další příklady z názvosloví hydroxidů najdete zde.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie