Rovnice

Nerovnice Výrazy

Lineární rovnice

 

Kvadratické rovnice

 

Exponenciální rovnice

 

Logaritmické rovnice

 

Goniometrické rovnice

 

Rovnice s parametrem

 

Iracionální rovnice

 

Rovnice s absolutní hodnotou

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 

Soustavy rovnic

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie