Řešte rovnice s neznámou ve jmenovateli a uveďte podmínky řešitelnosti.

Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí na lineární rovnice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí na kvadratické rovnice.

11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie