Rovnice s neznámou ve jmenovateli mají neznámou ve jmenovateli.:-) Proto první věc, kterou bychom měli udělat při řešení těchto rovnic, je stavit si podmínky řešitelnosti. V druhém kroku většinou vynásobíme celou rovnici všemi jmenovateli. Tím se většinou dostaneme buď k lineární nebo kvadratické rovnici, kterou již umíme řešit. Na závěr je důležité porovnat, zda-li nám náhodou nevyšel kořen stejný jako v podmínce, to by pak rovnice neměla řešení.

Příklad:

                                                                                 Podmínky:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie