Pro úspěšné řešení iracionálních rovnic je třeba znát několik faktů:

  • výraz pod sudou odmocninou musí být nezáporný, aby měl smysl:
  • umocnění součtu dvou členů probíhá podle vzorečku:
  • umocněním druhé odmocniny na druhou dostaneme výraz pod odmocninou např.:

I přes všechnu naši snahu se může stát, že výsledek ke kterému dojdeme, nemusí být správný. Zapříčiňuje to umocňování záporného čísla v průběhu počítání. Před tím než prohlásíme výsledek za finální, je třeba si udělat zkoušku.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie