Načrtněte grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  Nakreslete grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou:
7.
8.
9.
10.
11.
  Nakreslete grafy kvadratických funkcí s absolutní hodnotou:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
  Nakreslete graf logaritmické funkce s absolutní hodnotou:
19.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie