Každá lineární funkce se dá zapsat ve tvaru , kde k je směrnice. k a q jsou konstanty lineární funkce. k a q mohou nabývat jakékoli hodnoty z R.

Protože grafem lineární funkce je přímka, stačí pro narýsování grafu lineární funkce právě dva body ležící na této přímce.

Příklad grafu lineární funkce:

Více teorie o lineárních funkcích najdete zde.

A řešené příklady lineárních funkcí zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie