Funkce s absolutní hodnotou - řešené příklady

Funkce s absolutní hodnotou - teorie
Lineární funkce Kvadratické funkce

Příklad 1: Načrtněte graf funkce s absolutní hodnotou

Nejprve nakreslíme známé "véčko" procházející středem soustavy souřadnic a potom ho posuneme o tři nahoru.

 

Příklad 2: Načrtněte graf funkce s absolutní hodnotou

Nakreslíme opět "véčko", obrátíme ho a nakonec posuneme o tři nahoru.

 

Příklad 3: Načrtněte graf funkce s absolutní hodnotou

Než začneme cokoli kreslit, tak je potřeba si uvědomit, že |x| = |-x|. Proto se nám také první dva grafy překrývají.

Další řešené příklady funkcí s absolutní hodnotou >>>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie