Kolmost vektorů - pravý úhel
Podmínka pro kolmost vektorů plyne ze vztahu pro výpočet úhlu vektory svíraného. Pro fí=90° má cosinus hodnotu 0, tím pádem je podmínka kolmosti vektorů následující:       . Skalární součin vektorů tedy pokládáme roven nule:

v rovině v prostoru

Příklad 1: K vektorům a(3; 1), b(1; 0), c(-1; 2) najděte kolmé vektory k, l, m.

Příklad 2: Zjistěte, zda-li následující dvojice vektorů jsou k sobě navzájem kolmé.

  • x(-6; 3) a y(1; 2)
  • x(5; 0) a y(0; 1)
  • k(3; 0; 2) a l(3; 1; 0)
  • o(3; 1; 1) a p(-2; 0; 6)

Příklad 3: Vypočtěte x, tak aby  vektor a(3; x; -1) a vektor b(1; 2; 1) byly k sobě navzájem kolmé.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie