Rovina

Rovina - příklady
Vektory Bod Přímka Kružnice Elipsa Hyperbola Parabola

Rovina může být definována buď A náležícím rovině bodem a dvěma lineárně nezávislými vektory u a v v ní ležícími, nebo bodem A náležícím rovině a normálovým vektorem n, který je kolmý na rovinu.

n = (a, b, c)

u = (u1, u2, u3)

v = (v1, v2, v3)

A = [a1, a2, a3]

 

 

Parametrické vyjádření rovinyObecná rovnice roviny

Aristoteles.Cz Matematika Chemie