Skalární součin značíme tečkou, výsledkem skalárního součinu je skalár - tedy číslo. Skalární součin je obsažen ve vzorci pro výpočet odchylky přímek.

Skalární součin v rovině v = (v1, v2) a u = (u1, u2)

Skalární součin v prostoru v = (v1, v2, v3) a u = (u1, u2, u3)

Skalární součin vektorů n-rozměrného prostoru v = (v1, v2,..., vn) a u = (u1, u2,..., un)

Kalkulačka - online výpočet skalárního součinu vektorů

u = (u1;u2;u3) = ( , , )                 * pokud má vektor u pouze souřadnice u1 a u2, vyplníme jen u1 a u2
v = (v1;v2;v3) = ( , , )                                      

u.v =

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie