Lineární lomená funkce může obecně vypadat takto:

Většinou jsme postaveni před úkol takovou funkci načrtnout, proto je pro nás daleko užitečnější tento tvar:

Převedení na tento tvar provedeme pomocí dělení polynomů.

Grafem lineární lomené funkce je hyperbola, jejíž střed je v bodě S[x0; y0].

Nyní si ukážeme jak se liší funkce s kladným a záporným k. V prvním případě je k kladné:

V druhém případě je k záporné:

Příklady na lomené lineární funkce najdete zde!

Aristoteles.Cz Matematika Chemie