Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků - příklady
Složené zlomky Rozšiřování zlomků Krácení zlomků Násobení a dělení zlomků

Sčítání zlomků

Sčítání zlomků provádíme tak, že zlomky nejprve převedeme na společný jmenovatel a teprve potom je sčítáme. Operace, kterou provádíme převod na společný jmenovatel se jmenuje rozšiřování zlomků.

Někdy můžeme být před úkol sečíst číslo a zlomek, potom to bude vypadat takto:

Odčítání zlomků

Postup bude podobný jako u sčítání.

Při počítání se může vyskytnout i následující případ, který bývá většinou zdrojem chyb.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie