Usměrňování zlomků provádíme u zlomků, kde je ve jmenovateli přítomna odmocnina. Tu se snažíme usměrňováním odstranit. V podstatě jde o rozšiřování zlomků odmocninou ze jmenovatele.

Rozšiřování zlomků se nemusí omezovat pouze na druhou odmocninu. Usměrňováním se můžeme zbavit jakékoli odmocniny ve jmenovateli. Obecně to zapíšeme:

Kde je usměrňování zlomků potřeba? Umět usměrňovat zlomky a převádět je z jednoho tvaru do druhého bude potřeba například při práci s tabulkami hodnot goniometrických funkcí. Jinak má usměrňování smysl hlavně v tom, že si žáci procvičí počítání s odmocninami a rozšiřování.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie