Rozšiřování zlomků


Usměrňování zlomků Složené zlomky Sčítání a odčítání zlomků Krácení zlomků Násobení a dělení zlomků

Rozšiřování zlomků

Samotné rozšiřování zlomků velký význam nemá. Většinou se aplikuje při sčítání nebo odčítání zlomků. Princip je v tom, že dané číslo nebo zlomek vynásobíme zlomkem, který má stejný jmenovatel i čitatel.

Úkol 1: Máme číslo b a chceme z něj dostat zlomek, který bude mít ve jmenovateli c.

Úkol 2: Máme zlomek a/b a chceme z něj dostat zlomek, který bude mít ve jmenovateli b*s.

Úkol 3: Chceme odstranit rozdíl odmocnin. Tento problém se vyskytuje při výpočtu limit (vysokoškolská matematika).

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie