Násobení a dělení zlomků

Násobení zlomků - příklady
Složené zlomky Rozšiřování zlomků Krácení zlomků Sčítání a odčítání zlomků

Násobení zlomků

Zlomky můžeme násobit buď číslem v desetinném tvaru nebo zase zlomkem.

Násobíme-li zlomek číslem v desetinném tvaru, násobíme pouze čitatel.

Násobíme-li zlomek zlomkem, násobíme čitatel čitatelem a jmenovatel jmenovatelem.

Dělení zlomků

Dělit můžeme opět číslem v desetinném tvaru nebo zlomkem.

Pokud dělíme zlomek číslem v desetinném tvaru, můžeme to zapsat takto:

Pokud dělíme zlomek zlomkem, je to vlastně jako bychom zlomek násobili obráceným zlomkem.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie