Krácení zlomků

Rozšiřování zlomků Sčítání a odčítání zlomků Složené zlomky Násobení a dělení zlomků

Krácení zlomků

Krácení zlomků je základní matematický úkon, bez jehož perfektní znalosti není možno efektivně počítat. Připomeňme si tedy základní pravidla tohoto matematického postupu.

Krátit můžeme pouze ty zlomky, které mají v čitateli i jmenovateli součin.

Zkusme teď jiný příklad. Máme krácením zjednodušit zlomek:

Občas se stane, že studenti škrtnou b a tvrdí, že výsledná hodnota zlomku je 0. To je nesmysl. Podívejme se, jak to má správně vypadat.

Často se stává, že nám vytýkáním vznikne v čitateli i jmenovateli stejná závorka, tu můžeme ihned pokrátit. Já bych to udělal také, kdyby mi to program dovolil.:-)

Tak takhle vypadá ukázkové krácení. Pokud na krácení vyloženě neujíždíte, můžete si prostřední krok odpustit.

Co s tímto zlomkem?

Na základní škole to necháme být, na střední asi taky, ale pokud chceme udělat první zápočtovou písemku na VŠ nezbývá nám nic jiného než se s tím poprat. Jinak limitu nevypočítáme. Možnosti jsou dvě:


Rozložit zlomek na dva a potom pokrátit.

Vytknout b.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie