Vytýkání před závorku je poměrně častý početní úkon. Je založen na principu, že pokud každý člen daného výrazu obsahuje stejný činitel, pak tento společný činitel můžeme vytknout před závorku.

Při počítání limit ve vysokoškolské matematice je postup poněkud odlišný. V první řadě nás totiž zajímá, co budeme vytýkat, ale to, jestli je součinitel v každém členu, už není důležité.

Příklady na procvičení vytýkání výrazů naleznete zde >>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie