Výrazy s odmocninami a jejich úpravy

Mocniny a odmocniny Odmocniny a rozklad mnohočlenů Výrazy

Výrazy s odmocninami budeme upravovat podle následujících vzorů:

Úplně vnořené odmocniny Částečně vnořené odmocniny

Někdy se může hodit i vzorec pro převod odmocniny do exponenciálního tvaru:

Dále si uvedeme specifika druhé odmocniny ve vztahu k umocňování na sudou mocninu:

Odmocňování sudé mocniny Umocňování sudé odmocniny

Zde je nutno si uvědomit omezující podmínky pro sudé odmocniny.


Pro názornost si uvedeme několik příkladů:

Příklad 1: Zjednodušte výraz
Příklad 2: Upravte výraz
Příklad 3: Zjednodušte výraz

Aristoteles.Cz Matematika Chemie