Kužel (Cone)

Kužel je jehlan s kruhovou podstavou.

Objem rotačního kuželu

Povrch rotačního kuželu


r ... poloměr kruhové podstavy

d ... průměr kruhové podstavy

v ... výška kuželu

s ... délka boční stěny

 

 

Komolý kužel (Frustum cone)

Objem komolého rotačního kuželu


Povrch komolého rotačního kuželu

Podrobné odvození vztahů pro komolý rotační kužel najdete zde.

Příklady 1: Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož hrany podstav jsou a1 = 15cm a    a2 = 4cm. Boční hrana má velikost h = 15cm.

Příklad 2: Povrch rotačního komolého kužele je S = 7697m². Průměry podstav jsou d1 = 56m a d2 = 42m. Vypočítejte výšku kužele.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie