Komolý kužel - vzorce


Kužel Jehlan Kružnice Pythagorova věta

Komolý kužel (Frustum cone)

Objem komolého rotačního kuželu


Povrch komolého rotačního kuželu

Odvození vzorce pro výpočet povrchu komolého rotačního kuželu

                        Dosadíme do obecného vzorce pro komolý jehlan:

                         

 

 

Kužel (Cone)

Kužel je jehlan s kruhovou podstavou.

Objem rotačního kuželu

Povrch rotačního kuželu


r ... poloměr kruhové podstavy

d ... průměr kruhové podstavy

v ... výška kuželu

s ... délka boční stěny

Příklady 1: Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož hrany podstav jsou a1 = 15cm a    a2 = 4cm. Boční hrana má velikost h = 15cm.

Příklad 2: Povrch rotačního komolého kužele je S = 7697m². Průměry podstav jsou d1 = 56m a d2 = 42m. Vypočítejte výšku kužele.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie