Jehlan

Objem jehlanu

Povrch jehlanu

Sp...obsah podstavy (zde pětiúhelníku)
Spl...obsah pláště

 

Podle typu podstavy můžeme jehlany rozdělit na:

 

Komolý jehlan

Objem komolého jehlanu

Povrch komolého jehlanu

Spl...obsah pláště
S1...obsah podstavy
S2...obsah stříšky

 

Příklady 1: Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož hrany podstav jsou a1 = 15cm a    a2 = 4cm. Boční hrana má velikost h = 15cm.

Příklad 2: Povrch rotačního komolého kužele je S = 7697m². Průměry podstav jsou d1 = 56m a d2 = 42m. Vypočítejte výšku kužele.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie