Příklad 1: Řešte rovnici s neznámou ve jmenovateli a stanovte podmínky.

                                                                             Podmínka řešitelnosti:

 

 

 

Příklad 2: Řešte rovnici s neznámou ve jmenovateli a stanovte podmínky.

Podmínky řešitelnosti: Oba jmenovatele, ve kterých se vyskytuje x musí být nenulové:

 

 

 

 

Příklad 3: Řešte rovnici s neznámou ve jmenovateli a stanovte podmínky.

Podmínky řešitelnosti:

 

 

 

  

Další příklady >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie