Funkce přirozený logaritmus (latinsky logaritmus naturalis) neboli logaritmus o základu e nám vrací mocninu čísla e. Přirozený logaritmus značíme:

  • ln(x) - formálně nejlepší zápis funkce přirozeného logaritmu z neznámé x
  • lnx
  • ln()
  • zápis logex se pro přirozený logaritmus z důvodu úspory času a papíru neužívá

  Funkce přirozeného logaritmu je standardně v každé středoškolské kalkulačce. Hodnoty ln(x)  jsou tabelovány  i v matematicko-fyzikálních tabulkách na straně 94.

Tabulka hodnot přirozeného logaritmu pro vybraná x

x e-2 1 e e2 10 20 e4 e14 1000
ln(x) -2 0 1 2 2,302... 2,995.. 4 14 6,907...

Online výpočet hodnoty ln x

ln () =      
 
     
 
ln () = -INF    
 

Graf funkce přirozeného logaritmu naleznete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie