Logaritmy

Logaritmické rovnice - příklady
Logaritmické funkce Exponenciální rovnice Exponenciální funkce Mocniny a odmocniny
Definice logaritmu o základu z
1.  
2.  
Hodnoty logaritmu
3.  
4.    
5.  
6.  
7.    
Logaritmus součinu
8.
Logaritmus podílu
9.
Logaritmus mocniny
10.  
Dekadický logaritmus
11.  
Přirozený logaritmus
12.  
Výpočet nedekadického logaritmu pomocí dekadických logaritmů
13.
Výpočet logaritmu z pomocí  přirozených logaritmů
14.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie