Logaritmické rovnice - řešené příklady

Logaritmické rovnice - teorie a vzorce
Logaritmické funkce Exponenciální rovnice Exponenciální funkce Mocniny a odmocniny
Příklad 1: Řešte logaritmickou rovnici v R.
Podmínka řešitelnosti:
logzz=1
Porovnáme argumenty.
Postupujeme jako u lineárních rovnic.
Výsledek vyhovuje podmínce, rovnice má řešení.

 

 

Příklad 2: Řešte  logaritmickou rovnici v R.
Podmínka řešitelnosti:
Postupujeme jako u lineárních rovnic.
 
 
Výsledek vyhovuje podmínce, rovnice má řešení.

 

 

Příklad 3: Řešte  logaritmickou rovnici v R.
0=log1
V rovnici jsou tři logaritmy zapouzdřeny v sobě. Tím pádem musíme určit 3 podmínky řešitelnost, které budou platit současně. Podrobné řešení najdete v příkladě 6 v sekci logaritmické nerovnice.
Tyto tři podmínky musí platit zároveň, proto
 
 
 
Výsledek vyhovuje podmínce, rovnice má řešení.

Další řešené příklady >>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie