Funkce dekadický logaritmus neboli logaritmus o základu 10 nám vrací mocninu čísla 10. Dekadický logaritmus značíme:

  • log(x) - formálně nejlepší zápis funkce dekadického logaritmu z neznámé x
  • logx
  • log()
  • zápis log10x se pro dekadický logaritmus neužívá

  Funkce dekadického logaritmu je standardně v každé středoškolské kalkulačce. Hodnoty log(x)  jsou tabelovány  i v matematicko-fyzikálních tabulkách na straně 95.

Tabulka hodnot dekadického logaritmu pro vybraná x

x 0,0001 0,001 1 10 100 200 500 1000 1000
x - mocninný tvar 10-4 10-3 100 101 102 2.102 5.102 103 104
log(x) -4 -3 0 1 2 2,301 2,699 3 4

Online výpočet hodnoty log x

log () =      
 
     
 
log () = -INF    
 

Graf funkce dekadické logaritmu naleznete zde.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie