Vztahy mezi funkcemi téhož argumentu
1. pro každé x  
2. definice funkce tangens
3.  
4. definice funkce cotangens
Funkce dvojnásobného argumentu
5.    
6.    
7.    
Hodnoty funkcí záporného argumentu
8.    
9.   sudá funkce
10.    
11.    
Funkce součtu argumentů
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
Funkce polovičního argumentu
17.    
18.    
19.  
Součet a rozdíl funkcí
20. pro každé x a y  
21. pro každé x a y  
22. pro každé x a y  
23. pro každé x a y  

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie