Pravoúhlý trojúhelník - umístění přepony a odvěsen


Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
V pravoúhlém trojúhelníku leží proti pravému úhlu přepona a pravý úhel svírají odvěsny.

Vůči úhlu můžeme odvěsny rozdělit na:

  • protilehlou odvěsnu
  • přilehlou odvěsnu

 

Znalost rozdělení stran v pravoúhlem trojúhelníku využijeme při výpočtech s goniometrickými funkcemi.

 

 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie