Eulerovo číslo a číslo pí - Ludolfovo číslo


Kružnice Logaritmy

Eulerovo číslo e = 2,718281828...

Eulerovo číslo je základem přirozeného logaritmu ln(x).

Zavedení Eulerova čísla. Eulerovo číslo definujeme jako limitu posloupnosti (1 + 1/n)^n:

 

Ludolfovo číslo p = 3,141592654...

Číslo p (čteme pí) potřebujeme pro výpočty obsahu a obvodu kruhu.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie