Rovnice s neznámou ve jmenovateli, lineární lomená nerovnice, nerovnice v podílovém tvaru - tato všechna označení můžeme použít pro nerovnici vypadající takto:

Řešení nerovnic v podílovém tvaru je podobné jako řešení kvadratických nerovnic.

  • Nejprve určíme podmínky řešitelnosti
  • Dále si určíme nulové body
  • Uděláme tabulku
  • Vybereme vyhovující intervaly

Hlavní pravidlo: Nenásobit lomenou nerovnici výrazem ve jmenovateli!!!

Platí, že lomený výraz je kladný, pokud čitatel a jmenovatel mají shodné znaménko:

Platí, že lomený výraz je záporný, pokud čitatel a jmenovatel mají rozdílné znaménko:

Řešené příklady:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie