Goniometrické nerovnice

Goniometrické nerovnice se řeší podobným způsobem jako goniometrické rovnice. Nejprve defacto řešíme goniometrickou rovnici a až posléze řešíme nerovnici.

Výsledkem je většinou nějaký interval. Nebo skupina intervalů. Sjednocení k intervalů označujeme speciálním znakem: U. Příklad takového zápisu:              (kde Z jsou celá čísla)

Příklad 1: Najděte všechna x z R pro která platí nerovnost:

 .

Příklad 2: Najděte všechna x z R pro která platí cos x je z uzavřeného intervalu (0,1/3) a současně x je z uzavřeného intervalu (0,pí).

Příklad 3: Pro řešte nerovnici

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie