Exponenciální nerovnice

Exponenciální nerovnice upravujeme podobně jako exponenciální rovnice. Na konci úprav porovnáváme už pouze exponenty stejných základů. Pokud je základ a > 1 a tím pádem exponenciální funkce rostoucí, pak

 

 

 

 

Pokud je základ 0 < a < 1 a tím pádem exponenciální funkce klesající, pak

 

 

 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie