Jednotková a trojúhelníková matice


Inverzní matice Násobení matic

Jednotková matice

Jednotková matice je čtvercová matice. Jednotková matice má na diagonále samé jedničky a na ostatních pozicích nuly. Označujeme ji E nebo I.

Vlastnosti jednotkové matice

Jednotková matice má pro násobení matic analogický význam jako jednička pro násobení čísel:

 

Trojúhelníková matice

Je to opět čtvercová matice.

Horní trojúhelníková matice

Má pod diagonálou samé nuly.

 

Dolní trojúhelníková matice

Má nad diagonálou samé nuly.

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie