Mějme vektory v1, v2, ...vn.

Lineární kombinaci vektorů zapíšeme

v = a1v1 + a2v2 + ...+ anvn                                          kde a1, a2, ...an jsou reálné konstanty

 

Příklad: Zapište lineární kombinaci vektorů v1 = (1;0;-3), v2 = (0;1;0), v3 = (-2;1;0), a1= 1, a2= 4, a3= -2.

  • v = a1v1 + a2v2 + a3v3
  • v = 1(1;0;-3) + 4(0;1;0) + -2(-2;1;0)
  • v = (1;0;-3) + (0;4;0) + (4;-2;0)
  • v = (5;2;-3)

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie