Gaussova eliminační metoda - příklady

Gaussova eliminační metoda - teorie
Soustavy rovnic
 

1. Pro soustavu s proměnnými x1, x2, x3, x4, x5 jsme dostali upravenou matici trojúhelníkového tvaru:

Interpretujte tento výsledek.

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie