Maticový zápis soustavy rovnic

 

Frobeniova věta

Soustava má řešení právě tehdy, když hodnost matice soustavy h(A) je stejná jako hodnost rozšířené matice soustavy h(A|b). Tedy, když

Příklad soustavy, která má řešení

h(A) = 3

h(A|b) = 3

 

Příklad soustavy, která nemá řešení

h(A) = 2

h(A|b) = 3

Aristoteles.Cz Matematika Chemie