Singulární a regulární matice

Hodnost matice Determinanty

Singulární matice

Singulární matice je čtvercová matice, jejíž determinant je roven nule. Řádky singulární matice jsou lineárně závislé.

 

Regulární matice

Regulární matice je čtvercová matice, jejíž determinant není roven nule. Řádky regulární matice jsou lineárně nezávislé.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie