Násobení matic číslem je velice intuitivní. Číslem k vynásobíme každý prvek matice, ukažme si to na matici A(3;2):

Příklad 1: Vynásobte:

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie