Hodnost matice je počet lineárně nezávislých řádků matice. Hodnost matice A označujeme k = h(A).

Hodnost matice nejsnáze zjistíme převodem na horní trojúhelníkovou (HT) matici pomocí Gaussovy eliminační metody.

Počet řádků HT- matice nám udává hodnost matice.

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie