Proč počítat limity posloupnosti?

Limity posloupnosti počítáme proto, abychom mohli posloupnost klasifikovat jako konvergentní nebo jako divergentní.
 

Konvergentní posloupnost

Konvergentní posloupnost konverguje k určitému číslu. To určité číslo nazýváme vlastní limitou posloupnosti.

Divergentní posloupnost

Divergentní posloupnost se vyznačuje tím, že má buď nevlastní limitu nebo žádnou limitu nemá.

 

Limita posloupnosti a Eulerovo číslo

Eulerovo číslo je definováno právě pomocí limity posloupnosti:

Této definice využíváme při výpočtech limit posloupností typu:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie