Pokud funkce f a g mají vlastní limity a , pak platí:

Pro limitu součtu funkcí f, g:

Pro limitu součinu funkcí f, g:

Pro limitu podílu funkcí f, g, kde B ≠ 0:

Pro limitu mocniny funkce f:

Pro limitu funkce f v exponentu:

Pro limitu funkce f pod odmocninou

Shoda levostranné a pravostranné limity v bodě a

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie