L'Hospitalovo pravidlo nám velmi ulehčuje výpočet limit. Často se totiž stává, že při počítání limit dojdeme k neurčitému výrazu typu , pokud se tak stane, můžeme podle l'Hospitalova pravidla funkci ve jmenovateli i v čitateli zderivovat a pokusit se limitu vypočítat znova:            

L'Hospitalovo pravidlo lze aplikovat na všechny typy limit:

Pokud se dostaneme k neurčitému výrazu typu musíme ho nejprve převést na a dále postupovat podle Hospitala.

Pokud se dostaneme k neurčitému výrazu typu , tak je užitečné si tento výraz převést na exponenciální tvar:

 

Příklad: Derivovat můžeme i vícekrát...

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie