Permutace

Kombinace Variace

Permutace bez opakování

Vzorec:

Počet permutací n prvků bez opakování.

Typická úloha:

Zjistěte počet přirozených trojciferných čísel, která lze utvořit z číslic 4, 7, 9, jestliže žádná číslice se nesmí opakovat.

Výsledek: [6]

Permutace s opakováním

Vzorec:

Počet permutací n prvků s opakováním. Mezi n prvky je právě r prvků sobě rovných. Pokud je mezi n prvky více skupin prvků sobě rovných, pak použijeme upravený vzorec.

 

Typická úloha:

Zjistěte počet přirozených trojciferných čísel, která lze utvořit z číslic 4, 7, 9, jestliže se číslice 7 má v trojciferném čísle vyskytovat dvakrát.

Výsledek: [3]

Příklad 1: Kolik různých permutací lze vytvořit použitím všech písmen slova:

  1. matematika
  2. statistika

Aristoteles.Cz Matematika Chemie