Kombinatorika

Kombinace Variace Permutace

Kombinace

Počet k-členných kombinací bez opakování z n prvků.

 

Variace

Počet k-členných variací bez opakování z n prvků.

 

Permutace

Počet permutací n prvků bez opakování.

Důležité hodnoty

Další vlastnosti kombinačních čísel

Aristoteles.Cz Matematika Chemie